quinta-feira, junho 18, 2009

Crocodilhos ne l Douro. Eilhes yá ls bírun.

Ls crocodilhos andan mismo por ende i uns moços mirandeses yá ls bírun. L nuobo bídeo, hoije dibulgado pul "Agarra-me estes Palos" proba assi l'eisistencia dua nuoba raça de crocodilhos, l CROCODILHO MIRANDÉS.

Ls outores de l bídeo, son coinecidos cumo Chico i Topo, dous berdadeiros ambestigadores de l Riu Douro mirandés.

Sem comentários: