domingo, agosto 09, 2009

Cultura i lhéngua Mirandesa son çtaque ne l Festibal Art&Tur.

La lhéngua i la cultura mirandesa ban tener çtaque na 2ª Eidiçon de l ART&TUR - Festibal Anternacional de Filmes de Turismo, que se rializará de 23 a 27 de Setembro an Barcelos.
L Art&Tur ye un festibal que bisa promober produçones audiobisuales, benidas de qualquier paíç de l mundo, qu'anfatizen l papel i la funçon de l Turismo na sociedade mais abançada, nas sues múltiplas dimensones, rialçando ls lhugares, las paisaiges, la quemunicaçon, la spitalidade i las anfra-struturas, a par de l'aspetos stórico-culturales, enológicos i gastronómicos, bien cumo de las artes populares i de l'artesanato. Ban star repersentados ne l festibal culs sous filmes mais de 30 paises. L Art&Tur ye assi un fórun cultural anternacional i ua bitrina de promoçon de Pertual cumo Çtino Turístico scepcional
Assi Miranda bai ser repersentada cun las Comemoraçones de ls 10 anhos de oufecialidade de la Lhéngua Mirandesa al lhargo de festibal, assi bai haber la apersentaçon de ls Lusíadas an Mirandés cul Pursor Amadeu Ferreira, l'atuaçon de ls Pauliteiros de la Cidade de Miranda de l Douro, de l Grupo de Gueiteiricos de Miranda de l Douro, para alhá dua cena tradecional Mirandesa, adonde nun faltará la Posta Assada a la Mirandesa. L documentário “De l Japon a la Tierra de Miranda” produzido pul rializador pertués Leonel Viera i rializado por Miguel Angel de Cía, subre las gientes i la cultura de las tierras de Miranda será tamien eisibido ne l Festibal.

Agarra-me estes Palos,
ne l
Art & TUR!

Sem comentários: