terça-feira, dezembro 02, 2008

La cena de ls bigotes.

La cena bai a ser ne l restourante "L Pauliteiro", ne l die 20 de Dezembre, que le chaman alhá "Al Pauliteiro", cumo quera por culpa de ls homes de l café Bogani, que fazírun l reclamo. Nun son de Miranda, razon para nun saberen l mirandés...

Sem comentários: